Obowiązkiem każdego lekarza jest niesienie pomocy osobom chorym. Nieuzasadniona odmowa udzielenia świadczenia medycznego, której skutkiem jest powstanie szkody po stronie pacjenta może stanowić podstawę do zasądzenia na jego rzecz stosownego odszkodowania. Mamy tu do czynienia z szerokim rozumieniem pojęcia szkody, obejmuje ona nie tylko pogorszenie stanu zdrowia ale również zaniechanie dążeń do jego poprawy, jak również skutek w postaci uszkodzenie ciała czy utraty życia pacjenta. Do omawianej kategorii zaliczyć możemy m.in. nieuzasadnioną odmową udzielenia pomocy medycznej, zaniechanie diagnostyki i wykonywania specjalistycznych badań, odmowa skierowania do specjalisty bądź placówki medycznej właściwej ze względu na dolegliwości i potrzeby danego pacjenta.

Lekarze i placówki medyczne starając się uniknąć odpowiedzialności za tzw. błędy lekarskie powołują się na niezawinione i niedające się przewidzieć powikłania wynikające
z zastosowanych procedur medycznych. Wiąże się to z trudnością w samodzielnym  dochodzeniu omawianych roszczeń,  decydując się na powierzenie swojej sprawy podmiotowi profesjonalnemu możecie Państwo liczyć na pomoc na każdym etapie postępowania.

W tego typu sprawach o odszkodowanie na ogół występuje sam pacjent. Jeżeli w wyniku odmowy udzielenia świadczeń medycznych pacjent umiera roszczenia mogą zgłosić członkowie rodziny.

Osobom poszkodowanym i ich rodzinom zapewniamy pełen zakres obsługi prawnej w celu uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia.

Nie pobieramy przy tym żadnych opłat z góry, a jedynie prowizję od uzyskanej kwoty. Nasi Klienci mają zatem pewność maksymalnych starań z naszej strony.

Jeżeli masz wątpliwości czy należy Ci odszkodowanie skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jest całkowicie bezpłatna.

Jakie sprawy obsługujemy