Niejednokrotnie roszczenia zgłaszane przez poszkodowanych pacjentów w stosunku do szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej związane są z tzw. zakażeniami szpitalnymi. Ponad 90% roszczeń dotyczy zakażenia jednym z trzech patogenów: gronkowcem złocistym, HCV lub HBV.

Wśród głównych dróg transmisji zakażenia wymienia się:

  • niezachowanie standardów sanitarnych w placówkach medycznych (np. niedokładna dezynfekcja pomieszczeń i ich wyposażania oraz sprzętów medycznych),
  • nieprzestrzegania procedur w zakresie utrzymywania odpowiedniego poziomu sterylności podczas wykonywania zabiegów medycznych (np. korzystanie z jednorazowych rękawiczek,
    i fartuchów, jałowych opatrunków, niewłaściwa segregacja odpadów medycznych),
  • brak izolacji pacjentów zakaźnie chorych, brak procedur działania w przypadku zagrożenia rozprzestrzenienia się zakażenia.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań
w omawianej kategorii spraw. Wiemy jakich argumentów użyć i w jaki sposób udowodnić, iż do zakażenia doszło podczas leczenia w danej placówce medycznej.

Osobom poszkodowanym zapewniamy pełen zakres obsługi prawnej w celu uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia oraz zwrotu poniesionych kosztów leczenia czy utraconych wskutek niezdolności do pracy dochodów.

Nie pobieramy przy tym żadnych opłat z góry, a jedynie prowizję od uzyskanej kwoty. Nasi Klienci mają zatem pewność maksymalnych starań z naszej strony.

Jeżeli masz wątpliwości czy należy Ci odszkodowanie skontaktuj się z nami. Weryfikacja sprawy jest całkowicie bezpłatna.

Jakie sprawy obsługujemy