Jak wygląda postępowanie w celu uzyskania odszodwania za błąd medyczny

Etap 1

Zgłoszenie się Poszkodowanego do kancelarii

step1

 

Etap 2 

Analiza sprawy przez dział prawny
step4

Etap 3

Skompletowanie niezbędnej dokumentacji
step3

Etap 4

Zgłoszenie roszczeń do placówki medycznej lub jej ubezpieczyciela

step2

Etap 5

Naprawienie szkody poprzez zawarcie satysfakcjonującej dla Poszkodowanego ugody lub w drodze postępowania sądowego

step5

 

 

Jakie sprawy obsługujemy